‌
بیت‌کوین همچنان سطح حمایت خود را در ۶۴۴۰۰ دلار حفظ کرده و این خبر خوبی برای اد…

‌ بیت‌کوین همچنان سطح حمایت خود را در ۶۴۴۰۰ دلار حفظ کرده و این خبر خوبی برای اد…

‌ بیت‌کوین همچنان سطح حمایت خود را در ۶۴۴۰۰ دلار حفظ کرده و این خبر خوبی برای ادامه حرکت صعودی است. البته احتمال کاهش نرخ بین ۶۲۷۰۰ و ۶۳ هزار دلار وجود دارد و پس‌ازآن قاعدتا به مسیر خودش برمی‌گردد و با ادامه روند صعودی، به سمت ATH جدیدی می‌رود. . از طرف دیگر اتریوم...