‌
کلوز روزانه بیت‌کوین حدود ۶۴۷۵۰ دلار و درواقع نزدیک به ۶۵ هزار دلار بود. نکته …

‌ کلوز روزانه بیت‌کوین حدود ۶۴۷۵۰ دلار و درواقع نزدیک به ۶۵ هزار دلار بود. نکته …

‌ کلوز روزانه بیت‌کوین حدود ۶۴۷۵۰ دلار و درواقع نزدیک به ۶۵ هزار دلار بود. نکته خوب اینکه بیت‌کوین بالاتر از میانگین متحرک ۲۱ است و می‌توان انتظار یک رالی خوب را داشت. . شکست زیر میانگین متحرک ۲۱ یا سطح حمایت بسیار مهم خواهد بود. . شما از اندیکاتور میانگین متحرک چه...