.
شیبا طی ۲۴ ساعت اخیر بیش از ۹۶.۹۵ میلیون توکن‌سوزی داشته تا توکن‌سوزی هفتگی ای…

. شیبا طی ۲۴ ساعت اخیر بیش از ۹۶.۹۵ میلیون توکن‌سوزی داشته تا توکن‌سوزی هفتگی ای…

. شیبا طی ۲۴ ساعت اخیر بیش از ۹۶.۹۵ میلیون توکن‌سوزی داشته تا توکن‌سوزی هفتگی این میم‌کوین را به ۲.۴۱ میلیارد برساند. آمارهای مرتبط با پلتفرم شیبرن نشان می‌دهد بیش از ۲.۴۱ میلیارد توکن با ۲۳۶ تراکنش مجزا سوزانده شده است. در همین راستا، توکن‌سوزی‌های ۲۴ ساعت اخیر با ۱۹...