.
اندیکاتور 3-Day Supertrend یکی از اندیکاتورهایی است که با دقت خوبی روند‌های بی…

. اندیکاتور 3-Day Supertrend یکی از اندیکاتورهایی است که با دقت خوبی روند‌های بی…

. اندیکاتور 3-Day Supertrend یکی از اندیکاتورهایی است که با دقت خوبی روند‌های بیت‌کوین در گذشته را از هم تفکیک کرده است. . بر اساس این اندیکاتور، لازم است برای صعودی شدن دوباره روند بیت‌کوین کندل ۳ روزه قیمت بالای ۴۸.۸ هزار دلار بسته شود. گفتنی است در حال حاضر قیمت در...