همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید دو الگو تشکیل شده است، الگوی اول تری درایو اس…

همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید دو الگو تشکیل شده است، الگوی اول تری درایو اس…

همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید دو الگو تشکیل شده است، الگوی اول تری درایو است که با نفوذ دو موج اصلاحی در سقف های قبلی تشکیل میشود و با نفوذ دوم تشکیل الگو تایید میشود… اما با توجه اصول پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال باید منتظر برگشت از نواحی حمایتی مهم باشیم که...