.
شاخص 60D VVOL) Bitcoin 60-Day Volatility) که برای سنجش زمان اوج سیکل‌های بیت‌ک…

. شاخص 60D VVOL) Bitcoin 60-Day Volatility) که برای سنجش زمان اوج سیکل‌های بیت‌ک…

. شاخص 60D VVOL) Bitcoin 60-Day Volatility) که برای سنجش زمان اوج سیکل‌های بیت‌کوین استفاده می‌شود، اکنون به اوج چرخه بیت‌کوین اشاره می‌کند که احتمال دارد در سه‌ماهه دوم سال به وقوع بپیوندد. . شاخص هولد نیز دوباره در حال افزایش است. اگر بر اساس این شاخص اوج جدیدی رخ...
.
نمودار 60D VVOL) Bitcoin 60-Day Volatility) برای سنجش زمان اوج سیکل های بیت‌کو…

. نمودار 60D VVOL) Bitcoin 60-Day Volatility) برای سنجش زمان اوج سیکل های بیت‌کو…

. نمودار 60D VVOL) Bitcoin 60-Day Volatility) برای سنجش زمان اوج سیکل های بیت‌کوین استفاده می‌شود. . بر اساس نرخ کنونی این نمودار، اوج سیکل طبق Qtr ۱ (دوره زمانی ۲۰۱۷ و ۲۰۱۳) در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی‌ شده است. الگوی 60D VVOL بیت‌کوین در سال ۲۰۲۱ به طرز...