.
نمودار پیش‌رو شاخص Entity Adjusted Dormancy Flow را نشان می‌دهد. به‌طور خلاصه،…

. نمودار پیش‌رو شاخص Entity Adjusted Dormancy Flow را نشان می‌دهد. به‌طور خلاصه،…

. نمودار پیش‌رو شاخص Entity Adjusted Dormancy Flow را نشان می‌دهد. به‌طور خلاصه، این شاخص تحرکات کوین‌های قدیمی‌تر را مورد بررسی قرار می‌دهد. در حال حاضر، ۱۱۵ روز است که این شاخص در محدوده سبز قرار دارد و به‌طور کامل از آن خارج نشده است. این طولانی‌ترین مدت‌زمان...
.
شاخص Entity Adjusted Dormancy Flow در حال حاضر از نظر اشباع فروش (ورود به ناحی…

. شاخص Entity Adjusted Dormancy Flow در حال حاضر از نظر اشباع فروش (ورود به ناحی…

. شاخص Entity Adjusted Dormancy Flow در حال حاضر از نظر اشباع فروش (ورود به ناحیه سبز) در رتبه ۴ کل تاریخ بیت‌کوین قرار دارد. این شاخص از حاصل تقسیم روزانه حجم بازار بیت‌کوین به میانگین متحرک سالیانه Dormancy محاسبه می‌شود و کاهش آن به معنی افزایش حجم تراکنش‌ها نسبت...