معرفی اجمالی ارز دیجیتال AERGO

معرفی اجمالی ارز دیجیتال AERGO

زمان خبر:2 ثانیه قبلAergo Chain ( آ ارگو ) به اختصارARG  یک پروتکل بلوک زنجیره ای ترکیبی منبع باز است که جنبه های اصلی (اعتماد / غیر متمرکز) و خصوصی (عملکرد / کنترل) را برای ارائه خدمات در موارد استفاده و سطح شرکت ها در اختیار دارد.بسترهای نرم افزاری Aergo مجموعه ای...