لاکهید قرارداد 4.4 میلیارد دلاری خرید Aerojet را در میان موانع نظارتی لغو کرد

لاکهید قرارداد 4.4 میلیارد دلاری خرید Aerojet را در میان موانع نظارتی لغو کرد

بنابر گزارش رویترز، شرکت لاکهید مارتین(NYSE:LMT)، سازنده تسلیحات آمریکایی، برنامه های خود را برای تصاحب شرکت سازنده موتور موشک آئروجت(NYSE:AJRD) به مبلغ 4.4 میلیارد دلار در میان مخالفت مجریان ضد تراست ایالات متحده لغو کرد.کمیسیون تجارت فدرال برای جلوگیری از این معامله...
لاکهید مارتین با نگرانی های ضد انحصار FTC در مورد معامله Aerojet مواجه است

لاکهید مارتین با نگرانی های ضد انحصار FTC در مورد معامله Aerojet مواجه است

ینابر گزارش رویترز-واشنگتن، کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده (FTC) به لاکهید مارتین (NYSE:LMT) گفته است که قرارداد برنامه ریزی شده 4.4 میلیارد دلاری آن برای متخصص موشک Aerojet Rocketdyne نگرانی های ضد انحصاری را افزایش خواهد داد.سهام آئروجت در معاملات قبل از بازار با...