رشد الگورند همزمان با راه اندازی Algofi

رشد الگورند همزمان با راه اندازی Algofi

زمان خبر:50 دقیقه قبلدر حالی که صبح روز پنج شنبه بازار رمزارزها همچنان شاهد اصلاح قیمتی بودند، رمزارز الگورند (ALGO) در 24 ساعت گذشته تا 10 درصد رشد کرده و به یکی از معدود برندگان در صبح پنجشنبه تبدیل شده‌ است.داده‌های CoinGecko نشان داد که الگورند در ساعات اولیه...