.
فربد صادقیان، بنیان‌گذار صندوق سرمایه‌گذاری ArteQ اعلام کرده است که این صندوق …

. فربد صادقیان، بنیان‌گذار صندوق سرمایه‌گذاری ArteQ اعلام کرده است که این صندوق …

. فربد صادقیان، بنیان‌گذار صندوق سرمایه‌گذاری ArteQ اعلام کرده است که این صندوق سرمایه‌گذاری توکن‌های غیرقابل تعویض طی چند هفته آینده NFT یکی از آثار دالی را آماده کرده و تحت قوانین دولت اتریش، فروش آن را از طریق انتقال صددرصدی مالکیت انجام خواهد داد. . وی اضافه کرده...