Artificial intelligence چیست؟ – آکادمی پرشیا بلاکچین

Artificial intelligence چیست؟ – آکادمی پرشیا بلاکچین

دنیای امروز مابیش از هر زمان دیگری وابسته به فناوری است و فناوری‌های جدید روز به روز در حال تکامل هستند. هر روز نیز برنامه‌ها و ابزارهای مختلفی براساس فناوری ایجادشده در بازار عرضه می‌شوند. این برنامه‌ها و ابزارها با کارایی بیشتر و صرفه‌جویی در زمان سعی دارند به بشر...