چشم انداز ریزش سهام Atlassian؛ تحلیلگر می‌گوید: فروش پس از ساعت کاری «غیرقابل توجیه» است

چشم انداز ریزش سهام Atlassian؛ تحلیلگر می‌گوید: فروش پس از ساعت کاری «غیرقابل توجیه» است

زمان خبر:5 ثانیه قبلسهام شرکت Atlassian Corporation (NASDAQ:TEAM) در روز جمعه قبل از بازگشایی بیش از 6 درصد سقوط کرد، زیرا این شرکت چشم‌انداز ضعیف‌تر از حد انتظار را در میان سرمایه‌گذاری‌های بیشتر به اشتراک گذاشت.این شرکت EPS غیر IFRS را 47c در مقایسه با 48c در سه...