شرکت AT&T کهنه کار خود را به عنوان مدیر عملیاتی انتخاب می کند

شرکت AT&T کهنه کار خود را به عنوان مدیر عملیاتی انتخاب می کند

زمان خبر:3 ثانیه قبلبنابر گزارش رویترز، شرکت AT&T (NYSE:T) روز جمعه جف مک الفرش(Jeff McElfresh) را که بزرگترین واحد تجاری شرکت را رهبری می کرد به عنوان مدیر عملیاتی معرفی کرد که بخشی از تلاش های این شرکت آمریکایی برای تمرکز مجدد بر بخش تجارت ارتباطات خود پس از...