شرکت BOC Aviation دستور بازپس گیری هواپیمای بوئینگ را از روسیه دریافت کرد

شرکت BOC Aviation دستور بازپس گیری هواپیمای بوئینگ را از روسیه دریافت کرد

زمان خبر:41 ثانیه قبلبا توجه به گزارش رویترز، به گفته FlightRadar24، یک فروند هواپیمای باری بوئینگ (NYSE:BA) مدل 747-8 که شرکت BOC Aviation به AirBridgeCargo روسیه اجاره داده بود، پس از امضای یک قاضی آمریکایی، مجوزی را دریافت کرد که به اجاره دهنده اجازه می دهد هواپیما...