مودیز انتظار دارد تسلا در جایگاه رهبر خودروهای برقی باقی بماند و به ‘Ba1’ ارتقا یابد

مودیز انتظار دارد تسلا در جایگاه رهبر خودروهای برقی باقی بماند و به ‘Ba1’ ارتقا یابد

زمان خبر:5 دقیقه قبلمودیز(Moody’s)رتبه بدهی تسلا (NASDAQ:TSLA) را در روز دوشنبه از Ba3 به “Ba1” دو درجه ارتقا داد که منعکس کننده انتظارات آژانس رتبه بندی مبنی بر اینکه شرکت تحت رهبری ایلان ماسک جایگاه خود را به عنوان تولید کننده پیشرو خودروهای برقی باتری دار حفظ خواهد...