مقام آلمانی BaFin خواستار مقررات دیفای در سراسر اتحادیه اروپا است

مقام آلمانی BaFin خواستار مقررات دیفای در سراسر اتحادیه اروپا است

زمان خبر:2 دقیقه قبلبیرجیت رودولف(Birgit Rodolphe)، مدیر اجرایی اداره نظارت مالی فدرال آلمان (BaFin)، خواستار تنظیم نوآورانه و یکنواخت فضای مالی غیرمتمرکز (DeFi) در سراسر اتحادیه اروپا (EU) شده است.BaFin نهاد نظارتی مالی آلمان است که مسئول تنظیم بانک‌ها، شرکت‌های بیمه...