غافلگیری تحلیلگران از رشد درآمد شرکت Baidu

غافلگیری تحلیلگران از رشد درآمد شرکت Baidu

زمان خبر:2 ثانیه قبلسهام شرکت فناوری چندملیتی چینی Baidu (NASDAQ:BIDU)، پس از گزارش نتایج بهتر از انتظار این شرکت در سه ماهه دوم، تقریباً 4 درصد افزایش یافته است.بایدو با گزارش درآمد 15.79 یوان به ازای هر سهم، برآورد تحلیلگران که 10.52 یوان بود را پشت سر گذاشت. درآمد...
گزارش عملکرد سه ماهه چهارم Baidu

گزارش عملکرد سه ماهه چهارم Baidu

زمان خبر:26 دقیقه قبلشرکت Baidu (NASDAQ:BIDU) روز سه شنبه گزارش داد سود و درآمد سه ماهه چهارمش از پیشبینی تحلیلگران و انتظارات فراتر رفته است.Baidu سود هر سهم(EPS) را 11.6 دلار از درآمد 33.09 میلیارد دلار اعلام کرد.تحلیلگرانی که توسط Investing.com از آنها نظرسنجی شد...