شرکت Bed Bath & Beyond صد و پنجاه فروشگاه را می بندد

شرکت Bed Bath & Beyond صد و پنجاه فروشگاه را می بندد

زمان خبر:20 ثانیه قبلشرکت Bed Bath & Beyond روز چهارشنبه اعلام کرد که 150 فروشگاه را می بندد و حدود 20 درصد از نیروی کار شرکتی و زنجیره تامین خود را کاهش می دهد زیرا این خرده فروش کالاهای خانگی با کمبود نقدینگی مواجه و در تلاش برای بهبود کسب و کار خود است.این شرکت...
معرفی کتابmake your bed «تختخوابت را مرتب کن» 

معرفی کتابmake your bed «تختخوابت را مرتب کن» 

یک شاگرد واقعی، درس خود را از هر کسی که می‌بیند می‌آموزد. گاهی این فرد، اندیشمندی است که هزاران سال از مرگش می‌گذرد یا کهنه سربازی است که در نبردهای مختلف شرکت کرده است. وقتی سعی کنیم به جای قضاوت کردن یا خط‌کشی دیگران از تجربه آن‌ها توشه‌ای برداریم با ابعاد جالبی از...