فینتک BEE4 برزیل اولین بازار محلی سهام توکن شده را راه اندازی می کند

فینتک BEE4 برزیل اولین بازار محلی سهام توکن شده را راه اندازی می کند

زمان خبر:2 ثانیه قبلپاتریشیا استیل (Patricia Stille)، مدیرعامل BEE4، یک شرکت فینتک مستقر در برزیل، قصد دارد در چند هفته آینده اولین بازار محلی برای سهام توکن‌ شده را راه‌ اندازی کند.این شرکت قصد دارد از ساختار یک بورس اوراق بهادار تبعیت کند و به شرکت های برزیلی با...