سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری Berkshire Hathaway در بانک دیجیتال برزیلیِ Nubank

سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری Berkshire Hathaway در بانک دیجیتال برزیلیِ Nubank

زمان خبر:25 دقیقه قبلبر اساس پرونده 13F کمیسیون بورس و اوراق بهادار، برکشایر هاتاوی یک میلیارد دلار سهام بانک دیجیتال برزیلی Nubank را در سه ماهه چهارم سال 2021 خریداری کرد.در دسامبر 2021(آذر)، زمانی که نوبانک عرضه عمومی شد، برکشایر هاتاوی 30 میلیون سهم را به مبلغ 250...