آنچه درباره Hyperledger besu باید بدانید

آنچه درباره Hyperledger besu باید بدانید

واضح است که بلاکچین‌ها و دفاتر کل توزیع شده که ماهیتی غیرمتمرکز دارند به عواملی برای برقراری ثبات و امنیت شبکه احتیاج دارند. این عوامل طبق قواعد و دستورالعمل‌هایی که به ساختار آن بلاکچین وابسته است، با یکدیگر و دیگر اجزای شبکه ارتباط دارند و با انجام وظایفی، از صحت و...