مدیرعامل Bigger Entertainment از هدف های آینده توکن سوزی شیبا اینو می گوید

مدیرعامل Bigger Entertainment از هدف های آینده توکن سوزی شیبا اینو می گوید

زمان خبر:8 دقیقه قبلاستیون کوپر (Steven Cooper)، مدیرعامل Bigger Entertainment که توکن سوزی های منظم SHIB را برگزار می‌کند، در توییتر هدف توکن سوزی های جامعه SHIB را تعیین کرده است.۱۰ درصد باید قبل از پیوستن توسعه دهندگان SHIB سوزانده شوداو می گوید که این هدف باید قبل...
شرکت Bigger Entertainment و سوزاندن 240 میلیون SHIB؛ بیش از 132 میلیون در یک کیف پول مرده

شرکت Bigger Entertainment و سوزاندن 240 میلیون SHIB؛ بیش از 132 میلیون در یک کیف پول مرده

زمان خبر:3 ثانیه قبلمیم کوین Shiba Inu چرخش متفاوتی را به خود گرفته است که در این هفته 131 میلیون توکن SHIB مستقیماً به یک کیف پول مرده ارسال شد. استیون کوپر، مدیرعامل شرکت سرگرمی های رمزارز Bigger Entertainment، پستی را در توییتر منتشر کرده است که از سوختن ۲۴۰ میلیون...