.
برخی کاربران نیجریه کمپینی را برای تحریم بایننس راه انداخته و این صرافی را به …

. برخی کاربران نیجریه کمپینی را برای تحریم بایننس راه انداخته و این صرافی را به …

. برخی کاربران نیجریه کمپینی را برای تحریم بایننس راه انداخته و این صرافی را به مسدودسازی بی‌دلیل حساب‌های خود متهم کرده‌اند. این کاربران با به راه انداختن هشتگ #binancestopscamming در نظر دارند تا اعتراض خود را به سیاست‌های صرافی ارز دیجیتال بایننس اعلام کنند. ....