آغاز فعالیت شرکت Bitbase در ونزوئلا با راه اندازی شعبه های خرید فیزیکی رمزارز

آغاز فعالیت شرکت Bitbase در ونزوئلا با راه اندازی شعبه های خرید فیزیکی رمزارز

زمان خبر:3 ثانیه قبلبرخی از کشورهای لاتام به دلیل پذیرش گسترده دارایی های دیجیتال، به مقصد قابل توجهی برای صرافی ها و شرکت های رمزارزی تبدیل شده اند. البته این پذیرش در لاتام به دلیل مشکلات اقتصادی است که این منطقه با آن مواجه است، از جمله سطوح بالای تورم و کاهش ارزش...