چارت بیتکوین
این چارت بیتکوین هستش همونطور که میبینید،این الگوی پرچم را یک بار ت…

چارت بیتکوین این چارت بیتکوین هستش همونطور که میبینید،این الگوی پرچم را یک بار ت…

💥چارت بیتکوین💥 🤷‍♂️〽️این چارت بیتکوین هستش همونطور که میبینید،این الگوی پرچم را یک بار تکمیل کرده و میتونه با حرکت در چند روز آینده مجددا اون را تکرار و تکمیل کنه.〽️🤷‍♂️ ⚠️🗣اگر در سرتاسر چارت بیتکوین با دقت بگردید مشاهده می کنید که این الگو زیاد تکرار میشه .پس یک...