کاردانو شراکتی را با Blockpass برای اجرایی کردن احراز هویت درون زنجیره ای اعلام کرد

کاردانو شراکتی را با Blockpass برای اجرایی کردن احراز هویت درون زنجیره ای اعلام کرد

زمان خبر:4 دقیقه قبلبازوی تجاری کاردانو، EMURGO از شراکت خود با Blockpass، برای راه اندازی KYC درون زنجیره ای در جریان اقدامات خود برای انطباق و هم سویی با ناظران قانونی، خبر داده است. از طریق این همکاری، بلاکپس آدرس‌های کاردانو را به برنامه بلاکپس اضافه می‌کند و...