.
شرکت بلاک‌چین سازنده ولت Blocto از همکاری آن با یاهو برای راه‌اندازی فروشگاهNF…

. شرکت بلاک‌چین سازنده ولت Blocto از همکاری آن با یاهو برای راه‌اندازی فروشگاهNF…

. شرکت بلاک‌چین سازنده ولت Blocto از همکاری آن با یاهو برای راه‌اندازی فروشگاهNFT خبر داده است. زمان رسمی راه‌اندازی اواخر ماه مارس اعلام شده و مدیرعامل پورتو اظهار داشته است که بلوکتو تجربه زیادی در زمینه همکاری بلاک‌چینی دارد و با شرکت‌های بزرگی کار کرده است. ....
یاهوو و کیف پول Blocto با همکاری یکدیگر فروشگاه NFT راه اندازی می کنند

یاهوو و کیف پول Blocto با همکاری یکدیگر فروشگاه NFT راه اندازی می کنند

زمان خبر:2 ثانیه قبلپورتو، شرکت بلاکچین که کیف پول Blocto را ایجاد کرده است، همکاری خود را با یاهو تایوان برای راه اندازی فروشگاه NFT اعلام کرده است. راه اندازی رسمی برای اواخر ماه مارس (اوایل فروردین 1401) برنامه ریزی شده است. فروشگاه NFT یاهو تایوان با مجموعه...