.
یوگالبز استارت‌آپ پشتیبان باشگاه Bored Ape Yacht، در حال مذاکره با شرکت سرمایه…

. یوگالبز استارت‌آپ پشتیبان باشگاه Bored Ape Yacht، در حال مذاکره با شرکت سرمایه…

. یوگالبز استارت‌آپ پشتیبان باشگاه Bored Ape Yacht، در حال مذاکره با شرکت سرمایه گذاری a16z برای تزریق سرمایه به خود است که در صورت انجام، ارزش آن را به ۵ میلیارد دلار می‌رساند. Yuga labs‌ قصد دارد سهام خود به ارزش چندمیلیون دلار را به a16z بفروشد. . به نظر شما درباره...