.
از ابتدای سال گذشته، حجم معاملات NFT رشد قابل‌توجهی داشته است. گزارش‌ها نشان م…

. از ابتدای سال گذشته، حجم معاملات NFT رشد قابل‌توجهی داشته است. گزارش‌ها نشان م…

. از ابتدای سال گذشته، حجم معاملات NFT رشد قابل‌توجهی داشته است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که حجم معاملات NFT به‌صورت پراکنده رخ می‌دهد و از اواسط فوریه در رکود بوده است. بازار NFT از اواسط آوریل بهبود مختصری را تجربه کرده است که ممکن است به دلیل تبلیغات اخیر در مورد...