شرکت BOTLabs از راه اندازی SocialKYC بر روی پروتکل KILT خبر داد

شرکت BOTLabs از راه اندازی SocialKYC بر روی پروتکل KILT خبر داد

زمان خبر:4 دقیقه قبلراه حل پیشرفته برای مدیریت هویت دیجیتال، SocialKYC، اکنون برای استفاده اولین کاربران خود آماده است. برای استفاده صحیح از آن، علاقه مندان به ارزهای دیجیتال باید کیف پول KILT یعنی Sporran را فعال کنند.SocialKYC روی پروتکل KILT Polkadot اجرا می شودطبق...