.
اندیکاتور Bitcoin on-chain bottom می‌تواند در تشخیص کف‌های قیمتی و روندهای صعو…

. اندیکاتور Bitcoin on-chain bottom می‌تواند در تشخیص کف‌های قیمتی و روندهای صعو…

. اندیکاتور Bitcoin on-chain bottom می‌تواند در تشخیص کف‌های قیمتی و روندهای صعودی به ما کمک کند. طبق این اندیکاتور، ورود قیمت به بالای خط STH Cost Basis که در حال حاضر در محدوده ۴۶ هزار دلار قرار دارد، می‌تواند آغازی برای صعود بیشتر قیمت باشد. . به نظر شما با عبور...