همکاری سندباکس با BrandShield برای تامین امنیت بیشتر کاربران

همکاری سندباکس با BrandShield برای تامین امنیت بیشتر کاربران

زمان خبر:12 ثانیه قبلشرکت بازی متاورسی Sandbox، با BrandShield، یک شرکت تشخیص تهدیدهای آنلاین، قرارداد امضا کرده است تا از ایمنی کیف پول‌ های کریپتو و توکن‌ های NFT در بازار خود اطمینان حاصل کند.سندباکس به کاربران اجازه می دهد تا از فعالیت های خود در سرزمین های مجازی...