دارایی دیجیتال تحت مدیریت شرکت Brevan Howard، بیش 1 میلیارد دلار می باشد

دارایی دیجیتال تحت مدیریت شرکت Brevan Howard، بیش 1 میلیارد دلار می باشد

زمان خبر:3 ثانیه قبلماه گذشته، گزارش‌ های رسانه‌ ها حاکی از آن بود که بروان هاوارد (Brevan Howard)، یکی از بزرگترین شرکت های مدیریت دارایی‌ در سطح جهانی، بیش از یک میلیارد دلار سرمایه از سرمایه‌ گذاران نهادی جمع‌ آوری کرده تا بزرگترین صندوق تامینی موجود تا به امروز،...