شرکت AIG قصد تغییر نام تجاری Life & Retirement Business به Corebridge Financial را دارد

شرکت AIG قصد تغییر نام تجاری Life & Retirement Business به Corebridge Financial را دارد

زمان خبر:2 ثانیه قبلشرکت American International Group (NYSE:AIG) در نظر دارد نام SAFG Retirement Services را که شرکت مادر Life & Retirement business خود است، به Corebridge Financial تغییر دهد. این اتفاق زمانی خواهد افتاد که AIG سهام این شرکت را از طریق IPO عمومی...
اپلیکیشن Kasta به صورت زنده در Fox Business ذکر شد و در سال 2022 راه اندازی می شود

اپلیکیشن Kasta به صورت زنده در Fox Business ذکر شد و در سال 2022 راه اندازی می شود

زمان خبر:22 دقیقه قبلاخیراً، با کارل(Carl)، هم بنیانگذار و مدیر ارشد بازاریابی Kasta، به صورت زنده در FOX Business مصاحبه شد و میلیون ها نفر شاهد توضیح مفهوم اپلیکیشن Kasta بودند. علاوه بر این، در طول مصاحبه، کارل توضیح می دهد که چگونه Kasta به بیت کوین کمک می کند تا...