.
شاخص Taker Buy/Sell Ratio با تقسیم حجم معاملات خرید توسط اردرهای Taker بر حجم …

. شاخص Taker Buy/Sell Ratio با تقسیم حجم معاملات خرید توسط اردرهای Taker بر حجم …

. شاخص Taker Buy/Sell Ratio با تقسیم حجم معاملات خرید توسط اردرهای Taker بر حجم معاملات فروش توسط آن‌ها در بازار پرپچوال بیت‌کوین و در واحد زمان محاسبه می‌شود. گفتنی است منظور از سفارشات Taker، سفارشات انجام شده با قیمت مارکت است. . در تاریخ ۴ فوریه معیار Taker...
.
شاخص Taker Buy/Sell Ratio نسبت انجام اردرهای Taker خرید را نسبت به فروش در باز…

. شاخص Taker Buy/Sell Ratio نسبت انجام اردرهای Taker خرید را نسبت به فروش در باز…

. شاخص Taker Buy/Sell Ratio نسبت انجام اردرهای Taker خرید را نسبت به فروش در بازار بیت‌کوین نشان می‌دهد. این شاخص با شکل دادن روند و تشکیل قله و کف، نقاط تغییر روند را در دوره‌های صعودی و نزولی گذشته به‌خوبی مشخص کرده است. فشار خرید در روزهای اخیر بیشتر شده و همین امر...