.
تا امروز، هیچ تغییر عمده ای در نمودار رخ نداده است، هر دو کندل روزانه دوجی هست…

. تا امروز، هیچ تغییر عمده ای در نمودار رخ نداده است، هر دو کندل روزانه دوجی هست…

. تا امروز، هیچ تغییر عمده ای در نمودار رخ نداده است، هر دو کندل روزانه دوجی هستند و روند حرکتی بیت‌کوین را دنبال می‌کنند. . سیگنال صعودی در نمودار اتریوم بر حسب بیت‌کوین می‌تواند برگ برنده برای اتریوم باشد و نوید شروع حرکت صعودی اتریوم تلقی شود. . اتریوم با شکست...