شخصی 553000 دلار به عنوان کارمزد برای ضرب Tubby Cats NFT پرداخت کرد

شخصی 553000 دلار به عنوان کارمزد برای ضرب Tubby Cats NFT پرداخت کرد

زمان خبر:2 دقیقه قبلشخصی مبلغ چشمگیر 200 اتر (553064 دلار) را به عنوان کارمزد پرداخت کرده است تا 1000 توکن غیرقابل تعویض از مجموعه محبوب Tubby Cats ضرب کند.به طور کلی، برای ضرب کردن 1000 توکن، 300 اتر (785640 دلار) هزینه داشت.این پروژه در جامعه گسترده NFT توجهات را به...