.
بایننس تاییدیه اصولی بانک مرکزی بحرین (CBB) را دریافت کرد تا بتواند جایگاه فعا…

. بایننس تاییدیه اصولی بانک مرکزی بحرین (CBB) را دریافت کرد تا بتواند جایگاه فعا…

. بایننس تاییدیه اصولی بانک مرکزی بحرین (CBB) را دریافت کرد تا بتواند جایگاه فعالیت خود را به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمات ارزهای دیجیتال در این کشور آغاز کند. این تاییدیه بعد از درخواست بایننس برای دریافت مجوز از سوی CBB جهت تبدیل شدن به صرافی متمرکز ارزهای دیجیتال در...