.
بانک مرکزی نیجریه (CBN) به دلیل رعایت نکردن مقررات منع مشتریان از تراکنش با ار…

. بانک مرکزی نیجریه (CBN) به دلیل رعایت نکردن مقررات منع مشتریان از تراکنش با ار…

. بانک مرکزی نیجریه (CBN) به دلیل رعایت نکردن مقررات منع مشتریان از تراکنش با ارزهای دیجیتال، سه بانک را جریمه کرده است. این مجازات بخشی از تلاش CBN برای اجرای دستور فوریه ۲۰۲۱ و مسدود کردن تجارت ارزهای دیجیتال است. این کشور ارزهای دیجیتال را تهدیدی برای سیستم مالی...