.
شورای نوآوری کریپتو گفته است صرافی Gemini نیز به شرکت‌‌های بزرگ فعال در این رو…

. شورای نوآوری کریپتو گفته است صرافی Gemini نیز به شرکت‌‌های بزرگ فعال در این رو…

. شورای نوآوری کریپتو گفته است صرافی Gemini نیز به شرکت‌‌های بزرگ فعال در این رویداد می‌پیوندد. . طبق اطلاعات اعلام شده توسط شیلا وارن، مدیر عامل شورای نوآوری کریپتو، از این هفته Gemini به Coinbase، Block، Fidelity Digital Assets و سایرین می‌پیوندد و به هدف رشد پذیرش...