پروتکل CCIP چیست؟ – آکادمی پرشیا بلاکچین

پروتکل CCIP چیست؟ – آکادمی پرشیا بلاکچین

 میدانید که تاکنون شبکه‌های بلاکچینی مختلفی ایجاد شده‌اند. هر کدام از این شبکه‌های ویژگی‌های منحر‌به‌فرد خود را داشته و کاربردهای مختلفی را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند؛ اما تمامی این شبکه‌ها مانند جزایری جدا از هم عمل می‌کنند و نمی‌توانند با یکدیگر ارتباط داشته...