معرفی on chin،cross chainو off chin

معرفی on chin،cross chainو off chin

زمان خبر:2 ثانیه قبلمیدانید که شبکه‌های بلاکچین می‌توانند با یکدیگر ارتباط داشته و اطلاعات را میان هم به اشتراک بگذارند، اما این اتفاق با مداخله شخص سوم رقم خواهد خورد (مانند یک صرافی ارز دیجیتال که در آن معامله‌گران جفت ارزها از شبکه های مختلف را معامله می‌کنند). اما...