.
شرکت تحلیل داده Chainanalysis در گزارش خود در روز ۱۰ فوریه تخمین زده‌ است که د…

. شرکت تحلیل داده Chainanalysis در گزارش خود در روز ۱۰ فوریه تخمین زده‌ است که د…

. شرکت تحلیل داده Chainanalysis در گزارش خود در روز ۱۰ فوریه تخمین زده‌ است که در سال ۲۰۲۱ حداقل ۶۰۲ میلیون دلار توسط بدافزارهای باج‌گیری دریافت شده است. . این رقم در سال ۲۰۲۰، ۶۹۲ میلیون دلار اعلام شده بود. Chainanalysis‌ گفته است با توجه به این که بازده این...