پذیرش استیبل کوین USDC توسط شرکت خدمات پرداختی Checkout

پذیرش استیبل کوین USDC توسط شرکت خدمات پرداختی Checkout

زمان خبر:49 ثانیه قبلشرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت Checkout.com، اعلام کرده است که از USDC برای تسویه حساب های تجاری استفاده خواهد کرد. این شرکت که در سال 2009 (1388) توسط گیلیوم پوساز (Guillaume Pousaz) تأسیس شد، گفت که به کسب و کارها این امکان را می‌دهد تا پرداخت ها...