شرکت Chesapeake Energy به علت افزایش قیمت نفت خام سود بیشتری را گزارش می دهد

شرکت Chesapeake Energy به علت افزایش قیمت نفت خام سود بیشتری را گزارش می دهد

زمان خبر:2 ثانیه قبلشرکت تولیدکننده نفت و گاز شیل Chesapeake Energy Corp (NYSE:CHK) روز چهارشنبه اعلام کرد سود تعدیل شده سه ماهه چهارم آن نسبت به سه ماهه سوم ۱۴/۵ درصد افزایش یافته که بیشتر به دلیل افزایش قیمت انرژی به دلیل نگرانی های بی سابقه عرضه و تقاضا بوده...