پلتفرم NFT سلیبریتی Colexion، پنج میلیون دلار جمع آوری می کند

پلتفرم NFT سلیبریتی Colexion، پنج میلیون دلار جمع آوری می کند

زمان خبر:1 ساعت قبل“کلکسیون”(Colexion)، پلتفرم NFT مشهور، بیش از 5 میلیون دلار بودجه جمع آوری کرده است. این پلتفرم 1.8 میلیون دلار در دور اولیه خود و 3.2 میلیون دلار اضافی از یک دور خصوصی جمع آوری کرد. دورهای اولیه Colexion شامل سرمایه گذارانی از قبیل Polygon ،...