تیم TZ APAC با NUS Computing برای ایجاد مرکز آموزشی شریک می شود

تیم TZ APAC با NUS Computing برای ایجاد مرکز آموزشی شریک می شود

زمان خبر:34 دقیقه قبلاوایل امروز، TZ APAC از همکاری با دانشکده محاسبات دانشگاه ملی سنگاپور (NUS Computing) برای راه‌اندازی مرکز تعالی محاسباتی خبر داد. TZ APAC یک نهاد پذیرش بلاک چین مستقر در آسیا است که از اکوسیستم Tezos پشتیبانی می کند.این مرکز جدید توسط دانشیار Tan...