کانسیل نتورک پیشرفت بزرگ خود را معرفی می کند: Conceal Hub

کانسیل نتورک پیشرفت بزرگ خود را معرفی می کند: Conceal Hub

علاوه بر این، تمام ارتباطات روی Conceal به صورت همتا به همتا و سر به سر رمزگذاری شده است. کاربران می توانند انتقال دهند، پرداخت ها را بپذیرند، پیام بفرستند و سود سپرده ها را بدست آورند. یک واقعیت جذاب در مورد Conceal Network این است که به کاربران اجازه می دهد تا...