connext bridge چیست؟ – آکادمی پرشیا بلاکچین

connext bridge چیست؟ – آکادمی پرشیا بلاکچین

زمان خبر:6 ثانیه قبلبا توجه به افزایش سرویس‌های مختلف و استفاده هر کدام از آن‌ها از شبکه‌های متنوع، آشنایی با یک بریج خوب بسیار مهم است؛ زیرا باید دارایی‌مان را در لحظه میان شبکه‌های مختلف جابه‌جا کنیم. منظورمان از بریج خوب نیز بریجی است که سرعت بالا و کارمزد کم داشته...